Nawigacja
Strona Główna
Informacje ogólne
Urząd Miejski
Rada Miejska
Burmistrz
BIP
Gminne programy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MKPiRPA
Zabytki i kultura
Oświata
Sport
Gminne inwestycje

Galerie zdjęć
Oferta dla inwestorów Inwestment offer
Bezpłatny dostęp do internetu
Kontakt
Warto zajrzeć

Wybory

Wybory

Biuletyn Informacji Publicznej


Odpady komunalne


Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Lokalizacja

Oceń

LGDDZ

Informacja
INFORMACJA STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie wyłożenia projektów operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali dla: obszaru wiejskiego gminy Brześć Kujawski, obszaru wiejskiego gminy Lubień Kujawski, części obszaru wiejskiego gminy Lubraniec obejmującego obręby: Bielawy, Biernatki, Borek, Czajno, Dęby Janiszewskie, Dobierzyn, Gołębin, Janiszewo, Kazanie, Kłobia Nowa, Kłobia Wieś, Kolonia Piaski, Koniec, Krowice, Lubraniec Parcele, Lubrańczyk, Kolonia Łódź, Milżyn, Milżynek, Ossowo, Rabinowo, Sarnowo, Siemnówek, Skaszyn, Smogorzewo, Sułkowo, Świątniki, Turowo, Wiktorowo i Wola Sosnowa oraz obszaru gminy Boniewo


admin dnia 12.01.2015 09:38:00 · Czytaj więcej · 115 Czytań · Drukuj
Informacja dotycząca placów zabaw
W dniu 21 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Lubienia Kujawskiego z firmą SPRING Andrzej Łataś z Kielc – wykonawcą zadania pn. „Budowa placów zabaw oraz przebudowa boiska sportowego na terenie Gminy Lubień Kujawski”. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe problemy w realizacji powyższego zadania.
Przypomnijmy, że umowa z wykonawcą na kwotę 324.953,45 zł brutto została zawarta 3.07.2013 r. po przetargu nieograniczonym, z terminem wykonania do 15.10.2013 r. Zadanie do dnia dzisiejszego nie zostało odebrane z uwagi na liczne nieprawidłowości w jego wykonaniu. Podczas spotkania rozważono możliwość odstąpienia od umowy z winy wykonawcy oraz naliczenie kar umownych.

admin dnia 23.01.2015 08:58:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz o naborze na to stanowisko.

I. Ogłaszam, że z dniem 1 lutego 2015 r. wolnym staje się stanowisko informatyka Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.
II. Ogłaszam nabór kandydatów na stanowisko informatyka w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński

Więcej informacji

admin dnia 22.01.2015 15:45:00 · Drukuj
APLIKACJA MOBILNA POZNAJCIE KUJAWY
Kujawy to bardzo piękny i ciekawy region. Nie tylko przyrodniczo - posiadamy wiele jezior i lasów, ale i historycznie. Tutaj urodził się król Władysław Łokietek i matka Fryderyka Chopina - Tekla Justyna Krzyżanowska,rzeka Noteć ma swoje źródło.

Ale jak o tym wszystkim opowiedzieć potencjalnym turystom, no i jak do nich trafić? - takie pytania zawsze nam towarzyszyły przy różnych działaniach promocyjnych. Wtedy pojawił się pomysł na aplikację mobilną - jest ona ogólnie dostępna, bezpłatna, to przewodnik turystyczny który zawsze masz z sobą i na dodatek można go cały czas aktualizować. Dzięki aplikacji mobilnej POZNAJCIE KUJAWY można w każdym czasie i z każdego miejsca odwiedzić nasz region.

Więcej na www.kujawiaki.pl

admin dnia 21.01.2015 18:01:00 · Drukuj
Informacja
Burmistrz Lubienia Kujawskiego wydał Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.

Treść zarządzenia


admin dnia 21.01.2015 17:49:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

Lp.  Numer działki nieruchomości    Powierzchnia   Miejscowość     Numer KW      Wartość

1.      562/67         0,0025 ha      Lubień Kujawski       WL1W/00045108/9      2300,00 zł

Data złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 6 marca 2015 roku.
admin dnia 19.01.2015 21:17:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Dnia 30 stycznia 2015 roku (piątek) o godzinie 9ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie IV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

admin dnia 19.01.2015 13:36:00 · Czytaj więcej · 150 Czytań · Drukuj
Zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
Uwaga! Od 2 lutego 2015 roku ulegną zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim
Od 2 lutego 2015 roku Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim będzie pracował zgodnie z następującym harmonogramem:

PONIEDZIAŁEK 7.30 - 15.30
WTOREK 7.30 - 16.00
ŚRODA 7.30 - 15.30
CZWARTEK 7.30 - 15.30
PIĄTEK 7.30 - 15.00


Potrzebę zmiany sygnalizowali między innymi mieszkańcy, zwracając uwagę, że szczególnie we wtorki Urząd powinien pracować dłużej.

admin dnia 16.01.2015 15:52:00 · Czytaj więcej · 77 Czytań · Drukuj
Uwaga silny wiatr
Biuro Prognoz Meteorologicznych dla województwa kujawsko-pomorskiego prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Z prawdopodobieństwem 30% możliwe są porywy wiatru do 100 km/h. Czas wydania: 2015-01-10 06:38:00. Synoptyk: Magdalena Muszyńska-Karbowska

Uprasza się mieszkańców miasta i gminy do zabezpieczenia swoich domostw.

Sekretarz Lubienia Kujawskiego
/-/ Ryszard Machnowski

admin dnia 10.01.2015 09:16:00 · Drukuj
Informacja
Burmistrz Lubienia Kujawskiego zarządził przeprowadzenie konsultacji w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść zarządzenia

admin dnia 09.01.2015 13:15:00 · Drukuj
Dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lubieniu Kujawskim

Dyżur specjalisty ds. Funduszy Europejskich w Lubieniu Kujawskim
21 stycznia 2015 r. godz. 10.00 – 13.00


Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, sala nr 11admin dnia 09.01.2015 12:47:00 · Czytaj więcej · 106 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 50 1 2 3 4 > >>
Bezpłatny dostęp do aktów prawnych w formie elektronicznej
Dzienniki Ustaw

Monitor Polski

Dzienniki Urzędowe Województwa


Jednostki organizacyjne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna

Szkoły
ZPO Lubień Kuj
ZS Kłóbka
SP Kaliska
SP Kanibród

Ważne strony

Sejm RP
Sejm RP


Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe
Desing by Marek Tyczyński
PHP Fusion BlueStone