Nawigacja
Strona Główna
Informacje ogólne
Urząd Miejski
Rada Miejska
Burmistrz
BIP
Gminne programy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MKPiRPA
Zabytki i kultura
Oświata
Sport
UKS Lubienianka
Gminne inwestycje

Galerie zdjęć
Oferta dla inwestorów Inwestment offer
Bezpłatny dostęp do internetu
Kontakt
Warto zajrzeć

Wybory

Wybory

Biuletyn Informacji Publicznej


Odpady komunalne


Lokalizacja

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Lokalizacja

Oceń

LGDDZ

Ogłoszenie
Dnia 25 września 2014 roku (czwartek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

admin dnia 19.09.2014 15:52:00 · Czytaj więcej · 20 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie
Ogłoszenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 września 2014 r.
W dniu 30 września 2014 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, w sali konferencyjnej nr 11, rozpocznie się zebranie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

admin dnia 15.09.2014 17:04:00 · Czytaj więcej · 35 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie
BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO
O G Ł A S Z A
przetarg ustny nieograniczony
który odbędzie się w dniu 20 października 2014 roku / poniedziałek / w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 9-ej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w Kaliskach gmina Lubień Kujawski. Więcej informacji.

admin dnia 10.09.2014 17:29:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 5.09.2014 r. (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: sprawozdanie z działalności samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Małachowski Marek

admin dnia 29.08.2014 20:17:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Dnia 24 lipca 2014 roku (czwartek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

admin dnia 17.07.2014 18:51:00 · Czytaj więcej · 160 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 18.07.2014 r. (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków stypendialnych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Grauman Jolanta

admin dnia 16.07.2014 17:20:00 · Drukuj
Ogłoszenie

Burmistrz Lubienia Kujawskiego 1 lipca 2014 r ogłosił konkurs na stanowisko

dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim



Pełna treść ogłoszenia


admin dnia 01.07.2014 11:20:00 · Drukuj
Montaż siłowni zewnętrznych zakończony

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki pod koniec czerwca zamontowało na terenie w 10 gmin Stowarzyszenia zestawy urządzeń siłowni zewnętrznych. Łączny koszt inwestycji to 174 168,00 zł, dofinansowanie pochodzi z PO RYBY. Inwestycja ma na celu promocję Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego oraz rozwój obszaru LGR, poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej, z której będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec LGR oraz turyści odwiedzający nasz obszar. W każdej z gmin zamontowanych zostało 7-8 urządzeń takich jak: wioślarz, wyciąg górny i prasa nożna, surfer i twister, orbitrek, biegacz. Zachęcamy do korzystania z urządzeń, które znajdują się w Boniewie (przy hali sportowej), w Wieńcu (przy Szkole Podstawowej), w Chodczu (na Stadionie), w Choceniu (w parku przy Urzędzie Gminy), w Chełmicy Dużej (przy Jeziorze), w Kazaniu, w Lubaniu (przy Domu Kultury), w Lubieniu Kujawskim (przy Jeziorze Lubieńskim), w Izbicy Kujawskiej (w okolicach Stadionu), w Nowej Wsi (przy świetlicy wiejskiej).

admin dnia 01.07.2014 10:15:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 26.06.2014 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Grauman Jolanta

admin dnia 25.06.2014 09:10:00 · Drukuj
Ogłoszenie
BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO
O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony który odbędzie się w dniu 21 lipca 2014 roku / poniedziałek / w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 9-ej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej na terenie Miasta Lubień Kujawski
L.p.   Numer działki         Powierzchnia       Numer KW    Cena wywoławcza            Wadium
1.      491/4                     0,0481      WL1W/00048504/6      23.200,00                   4.640,00

admin dnia 17.06.2014 13:21:10 · Czytaj więcej · 256 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego informuje, że 18.06.2014 r. (środa) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Omawiana tematyka: przegląd stanu placu zabaw i boisk pod katem ładu, porządku, estetyki i bezpieczeństwa w ZPO w Lubieniu Kujawskim.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Małachowski Marek

admin dnia 17.06.2014 11:18:00 · Drukuj
Strona 1 z 47 1 2 3 4 > >>
Bezpłatny dostęp do aktów prawnych w formie elektronicznej
Dzienniki Ustaw

Monitor Polski

Dzienniki Urzędowe Województwa


Jednostki organizacyjne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna

Szkoły
ZPO Lubień Kuj
ZS Kłóbka
SP Kaliska
SP Kanibród

Ważne strony

Sejm RP
Sejm RP


Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe




Desing by Marek Tyczyński
PHP Fusion BlueStone