Nawigacja
Strona Główna
Informacje ogólne
Urząd Miejski
Rada Miejska
Burmistrz
BIP
Gminne programy

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MKPiRPA
Zabytki i kultura
Oświata
Sport
UKS Lubienianka
Gminne inwestycje

Galerie zdjęć
Oferta dla inwestorów Inwestment offer
Bezpłatny dostęp do internetu
Kontakt
Warto zajrzeć

Biuletyn Informacji Publicznej


Odpady komunalne


Lokalizacja

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Lokalizacja

KZTU

LGDDZ

Ogłoszenie
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że 25.04.2014 r. (piątek) o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiana tematyka: rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2013 rok w celu udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Grauman Jolanta

admin dnia 23.04.2014 13:49:00 · Drukuj
Wielkanoc 2014

admin dnia 17.04.2014 19:00:00 · Drukuj
Informacja Starosty Włocławskiego
Informacja Starosty Włocławskiego z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawie rozpoczęcia prac geodezyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013

Informacja Starosty Włocławskiego - plik pdf

admin dnia 17.04.2014 18:59:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 16.04.2014 r. (środa) o godzinie 900 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: zaopiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

admin dnia 14.04.2014 21:43:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że 15.04.2014 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Omawiana tematyka: rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubień Kujawski za 2013 rok w celu udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Małachowski Marek

admin dnia 14.04.2014 12:24:00 · Drukuj
Wykaz nieruchomości do zbycia
Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity ustawy Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 roku z p. zm./ oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. Nr. 115 poz. 741 z p. zm./
Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:

admin dnia 11.04.2014 15:21:00 · Czytaj więcej · 105 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej informuje, że 11.04.2014 r. (piątek) o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Omawiana tematyka: sprawy bieżące – rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Gawłowski Mirosław

admin dnia 09.04.2014 11:59:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że 10.04.2014 r. (czwartek) o godzinie 09.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 14 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Omawiana tematyka: sprawy bieżące – remont dróg w gminie.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Sierakowski Andrzej

admin dnia 09.04.2014 11:57:00 · Drukuj
Ogłoszenie
Dnia 28 marca 2014 roku (piątek) o godzinie 10ºº w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 20 w Lubieniu Kujawskim odbędzie się posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.

admin dnia 24.03.2014 20:06:00 · Czytaj więcej · 124 Czytań · Drukuj
Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce odbyło się okolicznościowe spotkanie Pana Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z sołtysami z Gminy Lubień Kujawski z udziałem Burmistrza Lubienia Kujawskiego Pana Pawła Wiktorskiego. W serdecznej atmosferze podkreślona została współczesna rola sołtysa. Wyrażone zostały także podziękowania za pracę na rzecz sołeckich społeczności oraz jak najlepsze życzenia.

Galeria zdjęć

admin dnia 12.03.2014 15:41:00 · Drukuj
Rozlicz PIT
W związku ze składaniem przez podatników zeznań rocznych o wysokości dochodów osiągniętych w 2013 r., Urząd Skarbowy we Włocławku organizuje w dniu 14 marca w godzinach 09.00 - 14.00 spotkanie /Urząd Miejski sala nr 11/ na którym będzie można uzyskać informację – jak wypełniać formularze zeznań rocznych (PIT-y), otrzymać formularze oraz złożyć wypełnione zeznania podatkowe za 2013 r. W trakcie spotkania będzie można wysłać zeznanie roczne drogą elektroniczną oraz uzyskać informację o możliwości skorzystania z platformy www.e-deklaracje.gov.pl

admin dnia 11.03.2014 07:11:00 · Drukuj
Strona 1 z 45 1 2 3 4 > >>
Bezpłatny dostęp do aktów prawnych w formie elektronicznej
Dzienniki Ustaw

Monitor Polski

Dzienniki Urzędowe Województwa


Jednostki organizacyjne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna

Szkoły
ZPO Lubień Kuj
ZS Kłóbka
SP Kaliska
SP Kanibród

Ważne strony

Sejm RP
Sejm RP


Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki

Urząd marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe
Desing by Marek Tyczyński
PHP Fusion BlueStone