Najskuteczniejsze metody leczenia jaskry

Istnieje przynajmniej kilka powodów, dla których tak ważne są okresowe badania oczu. Jednym z nich jest zagrożenie jaskrą, dla choroby tej charakterystyczne jest bowiem to, że przez długi czas nie daje żadnych objawów.

Takie badania postrzegane są również jako ważne działania profilaktyczne, jeśli bowiem jaskra zostanie wykryta z odpowiednim wyprzedzeniem, będziemy w stanie uniknąć poważniejszych uszkodzeń, które mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej ślepoty. Kluczem do sukcesu wydaje się zatem możliwie szybkie zgłoszenie się do specjalisty. Dziś możemy korzystać z wielu metod leczenia jaskry, choć nie wszystkie muszą być tak samo skuteczne. Ich dobór jest uzależniony przede wszystkim od tego, jaki jest stopień rozwoju choroby, choć duże znaczenie mają również indywidualne cechy pacjenta.

Gdybyśmy mieli wskazać na rozwiązanie, które jest stosowane najczęściej, z pewnością byłaby to terapia farmakologiczna. Bazuje ona na podawaniu pacjentowi specjalnych kropli do oczu zawierających substancje lecznicze. Najważniejszym celem tej terapii jest przyczynienie się do zahamowania produkcji tak zwanego płynu wewnątrzgałkowego, choć może ona również prowadzić do zwiększenia możliwości jego lepszego odprowadzania. Innym rozwiązaniem, które cieszy się dużą popularnością jest leczenie laserowe. Stosuje się je przede wszystkim u tych pacjentów, u których występuje zamykający się kąt przesączenia. Leczenie może odbywać się z wykorzystaniem dwóch technik, za każdym razem jednak zadanie lasera polega na przecięciu tęczówki oka w określonych miejscach.

laserowa korekcja wzroku Płyn zyskuje możliwość ujścia, a tym samym dochodzi do obniżenia ciśnienia wewnątrz oka. Zabieg jest skuteczny i bezpieczny, bardzo rzadko jego skutkiem ubocznym jest też stan zapalny. Taka forma leczenia jest jednak ostatecznością. Oczywiście, jaskra może też być leczona w sposób znacznie mniej konwencjonalny. Tu na pierwszy plan wysuwa się stosowanie kanabinoidów, a więc substancji psychoaktywnych, które można znaleźć między innymi w marihuanie. Ich stosowanie przyczynia się do obniżenia ciśnienia śródgałkowego, a tym samym trudno kwestionować ich skuteczność. Stosując tę metodę należy mieć jednak na uwadze, że stosowanie pochodnych marihuany podczas leczenia jaskry nie jest dozwolone przez polskie prawo.