Leczenie jaskry

Jaskra otwartego oka, to obecnie najczęściej występujące schorzenie dotykające narządy wzroku. W związku ze znaczną częstotliwością występowania choroby, specjaliści opracowują coraz to nowsze metody przeciwdziałań.

Aczkolwiek, niezmiennie już od wielu lat, najczęściej wykorzystuję się zabiegi laserowe, zwane również pod wspólną nazwą trabekuloplastyki. Ma ona na celu udrożnienie otworków w sieci beleczkowania i ułatwienie odpływu cieczy wodnistej. Wszystkie te zabiegi są szczególnie pomocne w pierwszych stadiach jaskry, rozpoczynając leczenie jaskry. Nierzadko, stanowią alternatywę dla farmakologicznych środków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Co ważne, trabekuloplastyka, jest niezwykle skuteczna, pod warunkiem że będzie ona zastosowana na początkowym etapie jaskry. Wtedy to, powoduje spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego nawet o trzydzieści procent. W rezultacie, w oku pacjenta na stałe normuje się ciśnienie, bez konieczności wspomagania lekami. Zabieg odbywa się za pośrednictwem lasera argonowego lub neodymowego. Ten drugi wykorzystywany jest także w selektywnej trabekuloplastyce laserowej. Ta metoda, pozwala na powtarzanie zabiegu, w przypadku gdy efekt pierwszego nie był wystarczający lub gdy po kilku latach jego działanie ustaje. Współcześnie techniki laserowe, są bardzo często wykorzystywane w leczeni jaskry.

laserowe leczenie jaskry To wszystko za sprawą tego, że z ich zastosowania płynie nieskończenie ilość korzyści dla pacjenta. Prócz poprawy jakości widzenia, a co się z tym wiąże - również jakości życia, do zalet zabiegu należy zaliczyć także zmniejszone koszty leczenia. Niestety, nie u każdego można stosować tę metodę. Przeciwwskazanie do trabekuloplastyki stanowi jaskra bardzo zaawansowanym stadium. Na takim poziomie zaawansowania choroby, nie można spodziewać się znacznego efektu. Redukcja ciśnienia w chorym oku, może prowadzić do wstrząsu. W każdym innym przypadku, trabekuloplastyka będzie skuteczną metodą, niosącą z sobą wiele korzyści, bez konieczności długotrwałej rekonwalescencji.